Than Htike (GS) Writting Myanmar Book Helping Technology

ျမန္မာဘာသာနည္းပညာစာအုပ္မ်ား (ထြက္ရွိၿပီး)
ပင္ရင္းျဖန္႔ခ်ီေရး
မ်က္ပြင့္စာေပ
အမွတ္(၃၆၇)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ ဗိုလ္ဆြန္ပက္လမ္းထိပ္၊ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဖုန္း -၇၀၀၅၇၉၊ ၀၉-၅၁၄၈၅၅၈
--------------------------------------------------------------------------------------------
goldenshadetech@gmail.com
--------------------------------------------------------------------------------------------

အင္တာနက္သံုးလိပ္စာမ်ား

Picture
Internet အတြင္းမွသိသင့္သိထုိက္ေသာလိပ္စာမ်ားကို ေခါင္းစဥ္အုပ္စုမ်ားျဖင့္ ခြဲျခားစုစည္းေပးထားတဲ့အတြက္ စာဖတ္သူမ်ားအလြယ္တကူအသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ ထို႔အျပင္အျခားသိသင့္သိထိုက္သည္မ်ားကိုလညး္ ရွင္းျပေပးထားပါတယ္။ Gmail, GTalk ဆိုင္ရာမ်ား၊ Password ဆိုင္ရာမ်ား၊ မိမိအား ဒုကၡေပးႏိုင္ေသာ Password ႏွင့္ Data က်န္ခဲ့မႈမ်ားကို ကာကြယ္ရန္နည္းလမ္းမ်ား စသျဖင့္ အေၾကာင္းအရာစံုကို တစ္ေနရာတည္းမွာရရွိရန္ ျပဳစုထားပါတယ္။

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ပစၥည္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္း

Picture
ဒစ္ဂ်စ္တယ္ပစၥည္းေတြျဖစ္တဲ့ MP3, MP4, USB Stick, Phone, ipod ေတြမွာျဖစ္တတ္တဲ့ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းဖို႔၊ သတိျပဳဖို႔ အသံုးမ်ားႏွင့္တကြေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ MP3, MP4, iPod, Phone ေတြထဲကိုသီခ်င္းေတြကူးေျပာင္းထည့္သြင္းတဲ့ ျပႆနာေတြကိုေျဖရွင္းေပးထားပါတယ္။ လိုအပ္တဲ့ အသံုးခ် Software ေတြကိုလည္း CD ႏွင့္တကြတစ္ပါတည္းထည့္သြင္းေပးထား ပါတယ္။ ဖိုင္အမ်ဳိးမ်ဳိးေတြရဲ႕အေၾကာင္းကိုလည္းအေသးစိတ္ရွင္းျပထားပါတယ္။
Virus ေတြရဲ႕အေၾကာင္းကိုလညး္အေသးစိတ္ရွင္းျပထားပါတယ္။ Virus ေတြကို AntiVirus Program ႏွင့္သတ္ပံုေတြ၊ Dos Command ေတြႏွင့္သတ္ပံုေတြကုိပါ ရွင္းျပထားပါတယ္။

ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ပံုေဖာ္ေရးဆြဲနည္း CorelDRAW X3

Picture
CorelDRAW ကိုအသံုးျပဳၿပီး စာဖတ္သူစိတ္ႀကိဳက္ပံုတစ္ပံုဖန္တီးႏိုင္ဖို႔ အေသးစိတ္သင္ျပေပးထားပါတယ္။ ကာတြန္းပံုမ်ား၊ ဖန္တီးဒီဇိုင္းမ်ားကို ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားစြာျဖင့္သင္ျပထားတဲ့အတြက္ သင္ယူတတ္လြယ္ၿပီး ဆရာတစ္ေယာက္အနားမွာလာသင္ျပေနသလိုခံစားရမွာပါ။ ေျပျပစ္တဲ့ စကားအသံုးေတြႏွင့္ အေသးစိတ္အတြင္းက်က်ရွင္းျပမႈေတြကို ေတြ႕ျမင္ရမွာပါ။
ပရိေဘာကပစၥည္းေတြဆြဲမလား၊ ကာတြန္းပံုေတြဆြဲမလား အေသးစိတ္ရွင္းျပထားပါတယ္။

ျမန္မာမႈလက္ရာႏွင့္ဖန္တီးအႏုပညာ CorelDRAW X4

Picture
 ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ ဒီဇိုင္းပံုမ်ား၊ အိမ္ပံုဒီဇိုင္းမ်ား၊ ျမန္မာ့ကႏုတ္ပန္းအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ႏိုင္ငံတကာကႏုတ္ပန္းအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ကို အဆင့္လိုက္ရွင္းျပထားပါတယ္။ CorelDRAW X4 Version ျဖင့္ရွင္းျပထားတဲ့အတြက္ ေနာက္ဆံုး Version ကို ေလ့လာၿပီးသားျဖစ္ေစပါတယ္။

ပန္းခ်ီပံုမ်ား၊ ခဲေကာက္ေၾကာင္းပံုမ်ားကိုလည္း ေရးဆြဲပံုအစအဆံုးကိုညႊန္ျပထားပါတယ္။ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားစြာ ကုိလည္း အေသးစိတ္ေလ့လာႏိုင္ရန္ ထည့္သြင္းေပးထားပါတယ္။


အသံုးခ်ဗြီဒီယိုတည္းျဖတ္နည္းပညာ

Picture
တစ္ကိုယ္ေရသံုးအဆင့္မွသည္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာအဆင့္ထိ အသံုး၀င္ေစဖို႔ လက္ေတြ႕က်က် သင္ခန္းစာမ်ားကို အေသးစိတ္ရွင္းျပထားပါတယ္။ Editing PC တစ္လုံုးကိုယ္တိုင္တပ္ဆင္ဖို႔ႏွင့္ အသံုးခ် Cable ေတြကို ရွင္းလင္းစြာလမ္းညႊန္ထားပါတယ္။

ယခင္သံုး တိပ္ေခြေတြကို VCD, DVD အျဖစ္ေျပာင္းလဲႏိုင္ဖို႔ကိုလည္း ရွင္းျပထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လိုအပ္ေသာ ေလ့က်င့္ခန္း File မ်ား၊ Corel VideoEdit Pro X3 Program ကိုလည္း DVD ျဖင့္တစ္ပါတည္းထည့္ေပး ထားပါတယ္။


ကြန္ပ်ဴတာေရာဂါမ်ားႏွင့္ကာကြယ္ေဆး      ထြက္ေနပါၿပီ

Picture
ကြန္ပ်ဴတာဖ်က္ Virus ေတြအေၾကာင္းကို Virus ဖန္တီးပံု၊ တည္ေဆာက္ပံု၊ ဖ်က္စီးေအာင္ခိုင္းေစပံု၊ ပုန္းေအာင္ေနေစပံုႏွင့္ ျပန္လည္ေျခရာခံရွင္းလင္းပံုေတြကို ရွင္းျပထားပါတယ္။ နာမည္ေက်ာ္ခဲ့တဲ့ Virus ေတြရဲ႕ Program Code ေတြကိုပါေဖာ္ျပထားၿပီး၊ အေသးစိတ္ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ားကိုပါဖတ္ရႈရမွာပါ။

Virus ေတြကိုအေကာင္းဆံုးကာကြယ္ႏိုင္ဖို႔နည္းလမ္းမ်ား၊ AntiVirs Program မလိုအပ္ပဲ အေသးစိတ္ရွာေဖြ ရွင္းလင္းႏိုင္ပံုေတြကိုပါ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိေစဖို႔ရွင္းျပထားပါတယ္။ လိုအပ္မယ့္ Program ေတြကိုလည္း DVD ျဖင့္ထည့္သြင္းေပးထားပါတယ္။


Laptop ကြန္ပ်ဴတာျပဳျပင္နည္းႏွင့္သိသင့္စရာမ်ား       ထြက္ေနပါၿပီ

Picture
အမ်ဳိးအစားအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ေမာ္ဒယ္အမ်ဴိးမ်ဳိးကို လက္ေတြ႔ဓာတ္ပံုမ်ားစြာျဖင့္ လိုအပ္သမွ်ကို အတြင္းက်က် ရွင္းျပထားပါတယ္။ သာမန္ျပင္ဆင္မႈမွသည္ အႀကီးစားျပင္ဆင္မႈအထိလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ Laptop ပိုင္ဆုိင္ထားသူတိုင္း လက္၀ယ္ရွိသင့္တဲ့စာအုပ္ျဖစ္ေစဖို႔ အထူးျပဳစုထားပါတယ္။

ဒါ့အျပင္အျခား Laptop သံုးစြဲသူမ်ားသိသင့္သိထိုက္ေသာ သိသင့္စရာမ်ားကိုရွင္းျပေပးထားတဲ့အျပင္၊ တြဲဖက္သံုးႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကိုလည္းရွင္းျပေပးထားပါတယ္။


ရိုးသားစြာထိုးထြင္းေလ့လာျခင္း (Honest Hacking Guide)             ထြက္ေနပါၿပီ

Picture
အေကာင္းျမင္လမ္းစဥ္ျဖင့္ windows ဆိုင္ရာထိုးထြင္းသိအပ္သည္မ်ားႏွင့္တကြ အျခားေသာ Hacker တို႔ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ဖြယ္ရာမ်ားကိုအေသးစိတ္ရွင္းျပထားပါတယ္။ လိုအပ္တဲ့ Program မ်ားစြာကိုလည္း စာအုပ္ႏွင့္အတူပံ့ပိုးေပးထားပါတယ္။
အမ်ားေမွ်ာ္လင့္ေနတဲ့စာအုပ္တစ္အုပ္ျဖစ္လို႔ စာဖတ္သူမ်ားအတြက္ အမ်ားႀကီးအသံုးတည့္ဖို႔ဦးတည္ႀကိဳးစားထားပါတယ္။
Security ကိစၥေတြကိုလည္း ေက်ာ္လႊားႏိုင္ဖို႔ပါ၀င္ထားပါတယ္။

# အိမ္တစ္လံုးအျမန္ဆံုးေရးဆြဲနည္း              မၾကာမွီထြက္မည္

အင္ဂ်င္နီယာလဲမဟုတ္ပါဘူး။ အိမ္ပံုလွလွေလးေတြ အလြယ္ဖန္တီးခ်င္မိပါတယ္ဆိုတဲ့ စာဖတ္သူမ်ားအတြက္ အထူးတင္ဆက္မႈ။
ကြန္ပ်ဴတာအေျခခံရွိတာနဲ႔ မည္သည့္အင္ဂ်င္နီယာသေဘာတရားမွသိစ၇ာမလိုတဲ့ အိမ္ပံုဖန္တီးစာအုပ္ျဖစ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။
Google SketchUP Pro 8 ျဖင့္အင္ဂ်င္နီယာအဆင့္ေရာက္ေအာင္ အစမွရွင္းျပထားပါတယ္။

# ေဗဒင္ပရုိဂရမ္တစ္ပုဒ္လက္ေတြ႕ေရးသားျခင္း
   ဆရာႀကီး၀င္းေဇာ္(သစ္ေတာ)၏ ေဟာစာတမ္းကို သန္းထိုက္(ေရႊရိပ္)program ဆြဲသည္။
# DOS Command & BIOS Setup

#Using For PC Emergency

အျခားလက္ေတြ႔အသံုး၀င္ ျမန္မာဘာသာနည္းပညာအေထာက္အပံ့ စာအုပ္မ်ားကိုစီစဥ္ေနလွ်က္ ----

ဆက္လက္ထုတ္ေ၀ရန္စီစဥ္ေနသည့္စာအုပ္မ်ား

ျမန္မာဘာသာနည္းပညာစာအုပ္မ်ားထုတ္ေ၀မႈ Myanmar Technology Help